Trần thả

Nhà máy: Khu công nghiệp thường tín, hà nội
* Cửa hàng phân phối:  Nhà số 39, Dọc bún 1, Liền kề 3, KDT Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội
* Cửa hàng phân phối: Số 678 Cầu Ngà, Phố Vân Dương, TP Bắc Ninh
Hotline 1: 0984809596
Hotline 2: 0987832346